Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ?

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka to prawne potwierdzenie że dziecko posiada status osoby z niepełnosprawnością. To orzeczenie pozwala ubiegać się o uprawnienia, różnego rodzaju świadczenia, ulgi i zwolnienia dla osób sprawujących nad nimi opiekę. Orzeczenie jest również dokumentem, który pozwala zweryfikować Fundacji informacje o chorobie dziecka podczas zakładania subkonta.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności ?

O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka możecie ubiegać się jeśli Wasze dziecko nie ma jeszcze 16 lat. Oprócz tego musi spełniać kilka warunków:

  • gdy Wasza pociecha ma ograniczenia sprawności fizycznej lub psychicznej i posiadacie dokumentację medyczną, która potwierdza tą niepełnosprawność,
  • ograniczenia sprawności będą trwały dłużej niż rok i wynikają z określonych przyczyn, z którymi możecie zapoznać się tutaj.
  • wasze dziecko potrzebuje od Was całkowitej opieki lub pomocy dużo większej niż jego rówieśnicy.

Wszystkie szczegółowe warunki są wypisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli dziecko ma powyżej 16 lat, przeczytaj te informacje.

Co trzeba zrobić aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka musicie złożyć wniosek o orzeczenie niepełnosprawności dziecka. Wniosek dostaniecie w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Potrzebujecie również przygotować całą dokumentacje medyczną dziecka np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumenty z leczenia ambulatoryjnego, wyniki wszystkich dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne.

Musicie mieć także zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia Waszego dziecka, pamiętajcie że to zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od wystawienia.

Możecie także dołączyć dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie od wychowawcy, jeśli takie posiadacie.

Gdzie złożyć dokumenty ?

Dokumenty, które zebraliście złóżcie w powiatowym lub miejskim zespole orzekania o niepełnosprawności zgodnie z waszym miejscem stałego pobytu bądź zgodnie z miejscem waszego aktualnego pobytu, jeżeli przebywacie tam dłużej niż 2 miesiące np. w szpitalu bądź u rodziny w innej miejscowości.

Kto może złożyć dokumenty ?

Złożyć dokumenty może rodzic bądź opiekun prawny dziecka, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem.

Jak długo będziesz czekać na orzeczenie?

Orzeczenie powinno być wydane do miesiąca od złożenia dokumentów, jednak z doświadczenia wiemy że zajmuje to zwykle od miesiąca do dwóch miesięcy.

Pamiętaj! Orzeczenie wydawane jest BEZ ŻADNYCH OPŁAT!

Podobne wpisy