Drodzy Rodzice, udało Wam się zdiagnozować zaburzenia Waszego dziecka.  Ma ono autyzm, szukacie więc teraz pomocy oraz środków finansowych aby wspomóc Wasze dziecko. Nasza fundacja jest również fundacją, która jest dla dzieci z autyzmem, w związku z tym znajdziecie u nas takie wsparcie.

Mając dziecko z autyzmem musisz liczyć się z wydatkami na terapie wspomagające rozwój dziecka np. terapie behawioralną czy rozwojową jak również zajęcia z logopedą, z pedagogiem, biofeedback, arteterapie. Najlepszą metodą na pozyskiwanie wsparcia jest założenie subkonta dla dziecka z autyzmem.

Co to jest Autyzm ?

Autyzm to odmienny sposób rozwoju o charakterze neurologicznym. Mózg dzieci z autyzmem po prostu pracuje inaczej. Z stąd biorą się problemy z komunikacją z innymi ludźmi. Relacje, które powinny w sposób naturalny się wywiązywać często nie istnieją przez co dzieci często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym. Dzieci autystyczne mają problem z wyrażaniem swoich emocji oraz odczytywaniem emocji innych.

Wszystkie te zaburzenia mogą występować w różnym natężeniu, co za tym idzie jedno dziecko może być w stanie samodzielnie funkcjonować, a drugie będzie w dużym stopniu niepełnosprawne intelektualnie.

Oprócz wymienionych powyżej zaburzeń dzieci mogą mieć bardzo różne zaburzenia dlatego bardzo często mówi się o spektrum autyzmu.

Do spektrum autyzmu zaliczać się może :

Autyzm wcze­sno­dzie­cię­cy

Ten rodzaj autyzmu występuje 4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Dzieciom jest bardzo trudno rozpoznać swoje uczucia, emocje i panować nad nimi, nie utrzymują kontaktu wzrokowego dlatego mają problem z komunikacją z innymi. Przez to wolą często przebywać same. Potrzebują aby ich otoczenie było jak się tylko da nie zmienne. Zachowanie, które może być najczęściej znane dla ludzi i rozpoznawane jako autyzm to zabawy, zachowanie które jest powtażalne przez długi okres czas . Może to być układanie swoich zabawek w odpowiedniej kolejności. Mogą mieć wybitną pamięć mechaniczną .

Dzieci z tym rodzajem autyzmu mają problemy z mową często zaczynają mówić po 16 miesiącu życia, mogą nie rozpoznawać swojego imienia gdy się je woła.

Zespół Aspergera

Ten rodzaj autyzmu jest uznawany za najłagodniejszy. Dzieci z zespołem Aspergera mają problem z komunikacją z innymi, często nie lubią pracy w grupie. Nie potrafią rozpoznać mowy nie werbalnej. Mają trudność z akceptacją zmian. Potrafią wręcz obsesyjnie zainteresować się jednym tematem który bardzo mocno drążą np. dinozaury, postacie z bajek, kosmos itd. Dzieci z zespołem Aspergera nie mają problemu z mówieniem, rozwój poznawczy przebiega u nich w sposób prawidłowy.

Autyzm atypowy

Rozwija się u dzieci po 3 roku życia lub nawet później.

Upo­śle­dze­nie zdol­no­ści nie­wer­bal­ne­go uczenia się

Ten rodzaj autyzmu przypomina zespół Aspergera. Dzieci mają dużą nadwrażliwość zmysłów, mogą odczuwać zwykły dotyk np. bardzo boleśnie bądź wręcz odwrotnie mogą go w ogóle nie czuć. Dzieciom z tymi zaburzeniami ciężko jest się komunikować pozawerbalnie, dlatego też mogą mieć problem w kontaktach z rówieśnikami. Często odbierają wszystkie komunikaty dosłownie. Ich mowa jest dobrze rozwinięta mają bogate słownictwo.

Ca­ło­ścio­we za­bu­rze­nie rozwoju nie zdia­gno­zo­wa­ne inaczej – w skrócie PDD-NOS

Dzieci z tymi zaburzeniami mają problemy w kontaktach społecznych, mają dużą trudność z komunikacją z drugą osobą. Problemy występują także w tym że są słabe fizycznie. Do tego rodzaju autyzmu zalicza się m.in. zespół Hellera i zespół Retta .

Zespół Hellera to zatracenie przez dziecko umiejętności komunikowania się z rówieśnikami, wykształconej umiejętności mówienia. Dziecko łatwo wpada w złość i gniew, często jest nie posłuszne, ma negatywne nastawienie do otoczenia.

Zespół Retta to problemy z komunikacją z otoczeniem, brak odczuwania wyraźnych emocji, atakcja, przykurcze mięśni, ruchy rąk.

Za­bu­rze­nia se­man­tycz­no­-prag­ma­tycz­ne 

Dziecko ma problem z rozwojem mowy a także z jej rozumieniem. Dziecko odbiera wszystko bardzo dosłownie nie potrafi uchwycić np. aluzji, sugestii, metafor czy żartów.

Przyczyny autyzmu:

Dokładnych przyczyn autyzmu jeszcze nie poznano. Duży wpływa na spektrum autyzmu mają geny oraz wpływ środowiska zewnętrznego.

Czynników, które mogą wpływać na występowanie spektrum autyzmu jest sporo między innymi to :

 • niska waga przy porodzie
 • infekcje wirusowe w ciąży
 • niektóre leki przyjmowane w ciąży
 • mała przerwa między porodami
 • wcześniactwo
 • choroby autoimmunologiczne u matki

Terapia dzieci z autyzmem

Każde dziecko z autyzmem jest inne, jego zaburzenia również dlatego terapia musi być dopasowana pod twoje dziecko. Dwie główne terapie dla dzieci ze spektrum autyzmu to terapia behawioralna bądź terapia rozwojowa.

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Terapia behawioralna to metoda w której dziecko uczy się zachowań społecznych poprzez naśladowanie, obserwacje cudzych zachować. W tej metodzie stosuje się nagrody, brak nagrody lub kary. Nagrody mają pokazać jakie zachowanie jest dobre a brak nagrody lub zmiana zadania oznacza jakich zachowań chcemy unikać.

Terapia rozwojowa

Terapia rozwojowa za główny cel ma nauczenie dziecka samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i nauczenie się komunikować w społeczeństwie.

Oprócz jednej z tych dwóch terapii dziecko może potrzebować jeszcze jakąś terapię wspomagającą w zależności od jego zaburzeń.

 Metody wspomagające terapie :

 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia mowy
 • Trening umiejętności społecznych
 • Biofeedback
 • Logorytmika
 • Muzykoterapia
 • MDS-Metoda Dobrego Startu

Temat Autyzmu jest bardzo szeroki, ponieważ bardzo szerokie jest jego spektrum. Każde dziecko ze spektrum autyzmu jest indywidualnością, jest jedno niepowtarzalne, dlatego bardzo ważne jest aby odpowiednio dobrać do niego terapie. Terapia powinna być również dobrana pod kątem całej rodziny. Dobrze dobrana terapia na pewno będzie miała dobry wpływ w sferze edukacji oraz integracji społecznej.

Dołącz do podopiecznych Fundacji Miej Serce – zobacz jak zostać podopiecznym fundacji.

Podobne wpisy