Dowiedzieliście się, że wasze dziecko ma afazję dziecięcą i teraz szukacie wsparcia finansowego? Potrzebujecie pomocy w zdobyciu środków na opiekę psychologiczną, logopedyczną, neurologiczną? Nasza Fundacja jest również dla dziecka z afazją, w związku z tym znajdziecie u nas takie wsparcie.

Mając dziecko, u którego zdiagnozowano afazję dziecięcą musisz liczyć się z wydatkami na liczne terapię psychologiczną, neurologiczną, a w szczególności logopedyczną oraz zajęcia integracji sensorycznej (SI). Najlepszą metodą na pozyskiwanie wsparcia jest założenie subkonta dla dziecka z afazją dziecięcą.

Co to jest afazja dziecięca?

Afazja u dzieci może być nazywana również dysfazją. To zaburzenia zachowania językowego, brak całkowitego wykształcenia mowy, bądź bardzo duże trudności z mową, które powodują że mowa u dziecka bardzo odbiega od norm wiekowych.

Afazje u dzieci diagnozuje się gdy dziecko nie ma problemów słuchowych, problemów natury psychologicznej, upośledzenia umysłowego a mimo to nie zaczęło mówić. Może też w dużym stopniu odbiega od swoich rówieśników pod względem komunikowania się.

Przyczyny afazji dziecięcej:

Afazję u dzieci można zauważyć w około 2 i 3 roku życia jako brak postępów w nauce mówienia. Wyróżnia się afazję rozwojową oraz afazje nabytą.

W przypadku afazji rozwojowej zaburzenia mowy mogą być spowodowane:

 • uszkodzeniem pewnych struktur mózgowych, często są to mikro urazy o nieznanym pochodzeniu,
 • wadami wrodzonymi budowy mózgu,
 • uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, podczas porodu lub w okresie noworodkowym,
 • niewłaściwym wykształceniem części mózgu odpowiedzialnej za mowę.

W przypadku afazji nabytej zaburzenia mowy występują najwcześniej około 2 roku życia i są wywołane przez:

 • zapalenie mózgu,
 • urazy głowy.

Jeśli Twoje dziecko nie jest naszym podopiecznym a chciałbyś uzyskać pomoc finansową przy opłacaniu specjalistów i terapii to przejdź na stronę rejestracji i dodaj swoje dziecko do Fundacji Miej Serce. To bardzo proste i zupełnie darmowe. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszym wpisie Jak zostać podopiecznym fundacji

Rodzaje afazji

Afazja dziecięca może być podzielona na trzy typy. Dwa pierwsze różnią się od siebie rodzajem zaburzeń, trzeci typ to połączenie wszystkich zaburzeń z dwóch pierwszych.

Afazja rozwojowa typu ekspresyjnego inaczej motoryczna

 • Dziecko nie mówi bądź mówi bardzo słabo ale rozumie mowę innych.
 • Dziecko może mieć problem z artykulacją, z tym aby jego mowa była płynna, dobrze sformułowana tak aby mogła być zrozumiała dla innych.
 • Może mieć problem z powtarzaniem, z błędnym zastępowaniem głosek lub wyrazów.

Afazja rozwojowa typu percepcyjnego czyli sensoryczna

 • Dziecko potrafi mówić, jego wypowiedzi są spontaniczne ale agramatyczne i często nie wyraźne.
 • Potrafi powtarzać oraz nazywać przedmioty.
 • Ma natomiast trudności ze rozumiem swojej własnej mowy, oraz mowy innych.

Afazja rozwojowa typu mieszanego inaczej motoryczno-sensoryczna

W tym przypadku dziecko zmaga się z zaburzeniami mowy, które występują w afazji motorycznej i w afazji sensorycznej. Dziecko nie mówi wcale, bądź mówi bardzo słabo oraz nie rozumie mowy innych.

Objawy Afazji

Motorycznej:

 • dziecko wyraża się w sposób którego nie rozumieją inni,
 • ma bardzo duży problem ze spontaniczną rozmową lub taką którą chciało by samo zainicjować ale bardzo często się przed nią hamuje,
 • wypowiedzi dziecka są powolne, z częstymi przerwami,
 • słowa które wypowiada są przez niego sylabowane,
 • zastępuje słowa których mu brakuje w danej chwili w czasie rozmowy innymi słowami które są błędne,
 • ma problemy z gramatyką,
 • często w jednej wypowiedzi używa tego samego słowa wielokrotnie,
 • budując zdania przestawia kolejność słów.

Sensorycznej:

 • dziecko nie rozumie pojęć, które nie są dosłowne, ma problem ze zrozumieniem czegoś co jest abstrakcyjne, bądź opisane bardzo ogólnie,
 • nie rozumie zadawanych mu pytań, powtarza je,
 • dziecko nie reaguje bądź reaguje w sposób nie pasujący do sytuacji przez to że nie potrafi zinterpretować pytań bądź poleceń innych,
 • potrafi wypowiadać się dość spontanicznie lecz nie logicznie,
 • zniekształca wypowiadane wyrazy,
 • używa słów, które nie pasują do wypowiedzi,
 • wypowiada się w sposób nie zrozumiały dla innych.

Rodzice dzieci z afazją mogą uzyskać pomoc w Fundacji.

Dzieciom z afazją należy poświecić wiele uwagi i cierpliwości . Odpowiednia terapia zapewniona przez specjalistów oraz opieka, którą dają rodzice jest bardzo potrzebna aby dziecko w przyszłości miało jak najmniej problemów z porozumiewaniem się z innymi. Im szybciej terapeuci zaczną edukację z dzieckiem tym efekty będą znacznie lepsze. Najczęściej są to zajęcia z psychologiem, logopedą, neurologiem oraz terapia Integracji Sensorycznej. Fundacja pomoże rodzicom w zdobywaniu finansowania takich zajęć, wystarczy że założysz Subkonto dla dziecka i zaczniecie zbierać środki na leczenie.

Twoje dziecko nie jest jeszcze podopiecznym Fundacji? Dołącz teraz!

Ważne jest też zaangażowanie rodziców w proces edukacji dziecka z afazją. Wszystko czego uczymy bądź powtarzamy z dzieckiem powinno być dokładnie zobrazowane, specjalnie wyróżnione np. przez intonację. Niesamowicie ważne jest to, żeby bardzo dużo mówić do dziecka, opowiadać, czytać i w miarę możliwości pokazywać to o czym właśnie mówimy.

Jeżeli Twoje dziecko ma stwierdzoną afazję i szukasz pomocy w finansowaniu leczenia, skontaktuj się z nami lub załóż subkonto dla dziecka.

Podobne wpisy